Formuláre

Pre podnikateľov z Českej republiky sú formuláre dostupné na našej českej stránke Formuláře – CO-IN.CZ

Webové formuláre na nižšie uvedených odkazoch uľahčujú a zrýchľujú proces poskytovania našich služieb. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí služieb (vyplnenie Formulára 1 a podpisom zmluvy) je generované číslo zmluvy, ktoré je potrebné pri vyplňovaní niektorých formulárov k nami poskytovaným službám. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.

_________________________________________

Zmluvné údaje

1. Formulár zmluvných údajov, pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

Registrácia na Finančnom úrade v Nemecku a pridelenie Freistellungu

2. Formulár všeobecných údajov SZČO, OSVČ, pre registráciu na Finančnom úrade v Nemecku a pridelenie Freistellungu

3. Formulár všeobecných údajov právnických osôb pre registráciu na Finančnom úrade v Nemecku a pridelenie Freistellungu

Daňové priznanie v Nemecku

4. Formulár údajov k spracovaniu nemeckého daňového priznania k dani z príjmov a Živnostenskej dani

Ohlásenie vyslania zamestnancov do členských štátov EÚ

5. Formulár ohlásenia vyslania zamestnancov na colnom úrade v Nemecku,zoll.de

6. Formulár ohlásenia vyslania zamestnancov do Rakúska

7. Formulár výkazu za zamestnancov na SOKA-BAU (Nemecko)

Registrácia subjektu na Finančnom úrade v ostatných krajinách EÚ

8. Formulár registrácie subjektu na Finančnom úrade v Rakúsku

Ohlásenie remeselnej činnosti v krajinách EÚ

9. Formulár ohlásenia remeselnej činnosti v Rakúsku

Vrátenie zrazených daní z krajín EÚ

10. Formulár vrátenia zrazených daní v Nemecku

Rôzne súbory (po stiahnutí je možné vyplňovať v PC, alebo smartfóne cez Adobe, Word, Excel a pod.)

11. Prehľad stavieb (Nemecko)