O nás

CO-IN, s.r.o.

 

Volám sa Peter Kudlík, pochádzam z Považskej Bystrice a som splnomocnený zástupca konateľa spoločnosti CO-IN, s.r.o., ktorá sa zaoberá poradenstvom, konzultáciami a administratívnou podporou pre podnikateľov v medzinárodnom prostredí. 

 

V roku 2005 som začal pracovať pre zahraničnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti sprostredkovania. Po siedmych rokoch skúseností som sa rozhodol svoje poznatky využiť aj na Slovensku, preto dňa 1.6.2012 bola založená Fyzická osoba – podnikateľ Peter Kudlík CO-IN.
Cieľom podnikania bolo predovšetkým sprostredkovanie výroby, obchodu, služieb a medzinárodné poradenstvo pre podnikateľov.

 

Spoločnosť CO-IN, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 ku dňu 14.4.2018 a pokračuje tak v podnikateľských aktivitách fyzickej osoby – podnikateľa Peter Kudlík CO-IN, zmenou právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným.
Zámerom nášho podnikania je predovšetkým poskytovanie poradenstva a konzultácii pre fyzické a právnické subjekty, ktoré vykonávajú činnosti na Európskom trhu, vysielajú zamestnancov, alebo subdodávateľov, či poskytovanie služieb spojených s komunikáciou so zahraničnými úradmi. Špecializujeme sa na nemecky hovoriace krajiny, pričom máme dostatočné skúsenosti aj so susedskými krajinami SR, severskými krajinami či s krajinami Beneluxu.

 

Medzi okrajové činnosti, ktorým sa venujeme patrí aj sprostredkovanie zákaziek v stavebníctve na európskom trhu. Cieľovou skupinou sú živnostníci a remeselníci, registrovaní pre podnikanie na území Slovenska a podnikateľské subjekty v Nemecku a Rakúsku.
Kompletný prehľad poskytovaných služieb nájdete v sekcii Služby

 

Okrem iného ovládam dva cudzie jazyky slovom aj písmom a som absolventom Vysokej školy manažmentu CityU v Trenčíne v štúdijnom programe Podnikový manažment.

 

Etické správanie v podnikaní či dobré zaobchádzanie a komunikácia s klientmi sú pre nás významné aspekty v podnikaní. Bližšie o nami dodržiavaných etických pravidlách v podnikaní sa dočítate v sekcii Etický kódex.

 

Verím, že Vás naše služby zaujmú a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

 

S priateľským pozdravom

                                                                        Peter Kudlík