O nás

CO-IN, s.r.o.

Volám sa Peter Kudlík, pochádzam z Považskej Bystrice a som konateľ spoločnosti CO-IN, s.r.o., ktorá sa zaoberá konzultačnou činnosťou a administratívnou podporou pre podnikateľov v medzinárodnom prostredí. 

V roku 2005 som začal pracovať pre zahraničnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti sprostredkovania. Po siedmych rokoch skúseností som sa rozhodol svoje poznatky využiť aj na Slovensku, preto v júni 2012 bola založená Fyzická osoba – podnikateľ Peter Kudlík CO-IN.

Cieľom podnikania bolo predovšetkým sprostredkovanie výroby, obchodu, služieb a medzinárodné poradenstvo pre podnikateľov.

Spoločnosť CO-IN, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 ku dňu 14.4.2018, neskôr do registra okresného súdu v Trenčíne, a pokračuje tak v podnikateľských aktivitách fyzickej osoby – podnikateľa Peter Kudlík CO-IN, zmenou právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zámerom nášho podnikania je predovšetkým poskytovanie poradenstva a konzultácii pre fyzické a právnické subjekty, ktoré vykonávajú činnosti na Európskom trhu, vysielajú zamestnancov, alebo subdodávateľov, či poskytovanie služieb spojených s komunikáciou so zahraničnými obchodnými partnermi, či úradmi. Špecializujeme sa na nemecky hovoriace krajiny, pričom máme dostatočné skúsenosti aj s ostatnými krajinami európy, vrátane (ČR, Maďarska, Belgicka, Holandska, Luxemburska, Dánska, Švédska, Nórska, Fínska, Slovinska, Francúzska, Estónska, Spojeného kráľovstva, či Írska)

Kompletný prehľad poskytovaných služieb nájdete v sekcii Služby

Okrem iného ovládam dva cudzie jazyky slovom aj písmom a som absolventom DTI Dubnického technologického inštitútu v bakalárskom študijnom programe Podnikový manažment a absolventom Vysokej školy manažmentu CityU v Trenčíne v magisterskom študijnom programe Podnikový manažment.

Etické správanie v podnikaní či dobré zaobchádzanie a komunikácia s klientmi sú pre nás významné aspekty v podnikaní. Bližšie o nami dodržovaných etických pravidlách v podnikaní sa dočítate v sekcii Etický kódex.

Verím, že Vás naše služby zaujmú a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

S priateľským pozdravom

Mgr. Peter Kudlík