Služby

Komunikácia so zahraničnými úradmi

 • Daňové úrady
  • registrácia subjektov (SZČO, s.r.o., zamestnancov),
  • podania žiadosti o oslobodenie od zrážkovej stavebnej dane (Freistellungsbescheinigung – Nemecko),
  • zasielanie pravidelných výkazov DPH (Vorsteueranmeldung – celá EU),
  • podanie žiadosti o vrátenie zaplatenej stavebnej zrážkovej dane (Bauabzugsteuer – Nemecko),
  • vystavenie potvrdenia o práci v zahraničí pre zamestnancov,
  • a iné
 • Remeselné komory
  • ohlasovanie živností za účelom získania povolenia v krajinách EU
 • Advokátske kancelárie
  • sprostredkovanie právnej pomoci pre obchodné spoločnosti so slovensky hovoriacimi právnikmi.

Konzultačná a poradenská činnosť

 • komplexné poradenstvo a konzultácie pre subjekty vstupujúce na zahraničný trh s ohľadom na legislatívu danej Európskej krajiny,
  • Oblasť sociálneho a zdravotného poistenia
  • Oblasť živnostenských oprávnení
  • Oblasť daní
  • Oblasť obchodného práva
  • a iné