Služby

Komunikácia so zahraničnými úradmi a administratívna podpora

 • Daňové úrady
  • povinné i dobrovoľné registrácie subjektov pre daňové účely (daň z príjmu, DPH, zrážkové dane pre SZČO, s.r.o., zamestnancov),
  • spracovanie žiadosti o oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane (Freistellungsbescheinigung – Nemecko),
  • zasielanie pravidelných výkazov a daňových priznaní k DPH (všetky krajiny EU),
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu pre SZČO, s.r.o., zamestnancov (všetky krajiny EU)
  • podanie žiadosti o vrátenie zaplatenej stavebnej zrážkovej dane (Bauabzugsteuer – Nemecko),
  • vystavenie potvrdenia o práci v zahraničí pre zamestnancov,
  • riešenie rôznych povinností voči daňovým úradom z minulých období
  • a iné
 • Remeselné komory
  • ohlasovanie živností za účelom získania povolenia v krajinách EU
 • Advokátske kancelárie
  • sprostredkovanie právnej pomoci pre obchodné spoločnosti a fyzické osoby so slovensky hovoriacimi právnikmi.

Konzultačná a poradenská činnosť

 • komplexné poradenstvo a konzultácie pre subjekty vstupujúce na zahraničný trh s ohľadom na legislatívu danej krajiny,
  • Oblasť sociálneho a zdravotného poistenia
  • Oblasť živnostenských oprávnení
  • Oblasť daní
  • Oblasť obchodného práva
  • a iné